Realizované projekty podlahového vytápění


Ukázky realizací

 

Výběr z realizací

Podlahové vytápění:

Hlavní vytápění zimní zahrady Blatná
Realizace vyhřívání zimní zahrady. Z důvodu potřeby vyššího výkonu použity výkonnější kabely TO2R(20W/m). Jedná se o tři samostatné topné okruhy - litou anhydritovou podlahu bylo nutno rozdělit dilatačními spárami. Odrazová folie na přáni investora.
Vzorkovna Chotěboř
Nestandartní aplikace, ultratenký kabel o průměru 4mm je zafrézován do podkladu z důvodu minimálního navýšení. Běžně se nerealizuje, frézování zvyšuje cenu montáže.
Hlavní vytápění beton RD Praha.
Hlavní vytápění, použity kabely TO2S (17W/m) upevněny zdrhovacími páskami na výztužnou síť. Síť je podložena, aby neležela přímo na podkladu. Betonuje se najednou, je však třeba dbát zvýšené opatrnosti. Volné plocha tvaru "U" je pro kuchyňskou linku.
Kabel TO2S na podložené karisíti.
Podložení karisítě zajistí vyzdvihnutí topného kabelu do cca prostředka betonové desky.
Hlavní vytápění RD Tábor - koupelna
Hlavní vytápění, koupelna použit kabel TO2S, menší rozteče kabelu z důvodu požadavku vyššího instalovaného výkonu. Kabel fixován plastovými příchytkami. Zalito 4 cm anhydritu. Volné plochy pro rohovou vanu a sprchový kout.
Hlavní vytápění RD Tábor - pokoj
Hlavní vytápění, pokoj použit kabel TO2S. Kabel fixován plastovými příchytkami. Zalito 4 cm anhydritu. Volná plocha pro krbová kamna.
Hlavní vytápění koupelna RD Karlštejn
Hlavní vytápění, použity kabely TO2S, na první beton se připevní kabely pomocí fixačních pásků, potom se to přebetonuje druhou vrstvou.
Temperace koupelny RD Praha Klánovice
Temperace podlahy v koupelně, použita topná rohož HM 150W/m². Rohož HM je dvoužilová, připojení 
má na jednom konci - snadnější montáž.
Hlavní vytápění rohož RD Počátky.
V objektu byly použity topné rohože TR1S (160W/m²) z důvodu požadavku minimalizace zpoždění náběhu systému. Krytina dlažba. Použitá rohož je jednožilová ( připojení z obou stran - náročnější montáž). Zalito flexibilní nivelací. 
Pokládka Anhydrit RD Praha
Zalévání kabelů T02S stavební firmou
Temperace podlahy zimní zahrady Říčany
Použit kabel TO2S , fixovaný na karisíti, která je podložena. Betonáž bude provedena najednou.
Rohož HM před kuchyňskou linkou
Lokální temperace rohoží HM před kuchyňskou linkou
Kabel TO2L před kuchyňskou linkou
Stejný případ jako předchozí , kuch. linka tvaru "U", použit kabel ve vrsvě anhydritu.
RD Jihlava dodatečná izolace bublinkovou folii
Technologie - kabely TO2L v 5 cm vrstvě Anhydritu, 20 cm EPS, pro dodatečnou izolaci použita bublinková stavební folie, zajištující vzduchovou mezeru mezi topnou deskou a EPS.
Aplikace rohože HM na Cetris desku
Nízkoteplotní dvoužilová rohož HM 100W/m². Složení podlahy EPS, Cetris deska, HM rohož zalitá flexibilní nivelací, kročejová izolace, plovoucí podlaha.
Aplikace rohože HM na Cetris desku
Koncovka rohože nesmí vyčnívat nad kabely - nutno zapustit do výřezu v podkladu.
Aplikace rohože HM na Cetris desku
Spojka rohože nesmí vyčnívat nad kabely - nutno zapustit do výřezu v podkladu.
Aplikace rohože HM na Cetris desku
Trubka pro čidlo nesmí vyčnívat nad kabely - nutno zapustit do výřezu v podkladu.
Aplikace kabelu TO2S na Cetris desku - křížení s elektroinstalací
Podlahou je veden kabel CYKY pro napájení svítidla ve spodní místnosti. Protože topné kabely se nesmí topnou částí dotýkat a křížit (a to ani s ostatní elektroinstalací), bylo nutno v Cetris desce vyříznout drážku a CYKY zapustit. V místě křížení je CYKY přestěrkována sádrou, aby nedošlo k dotyku.
Aplikace kabelu TO2S na Cetris desku - umístění čidla termostatu.
Čidlo termostatu je umístěné v husím krku, uprostřed mezi topnými kabely. Vzdálenost čidla a kabelů je třeba před zalitím mechanicky zafixovat aby nedošlo k posunutí topných kabelů k čidlu a následně ke zkreslení údajů pro termostat.
Aplikace rohože HML pod plovoucí podlahu.
Rohož HML je určena pro "suchou montáž" přímo pod plovoucí podlahy. Topný kabel je v Al folii, která zaručí rovnoměrný přenos tepla.
Aplikace rohože HML pod akumulační desku.
Aplikace zvolena z důvodu požadavku na suchou pokládku. Na akumulační desku přijde přijde dlažba.
Rekonstrukce - starý beton zapuštění teplotního čidla
Výška topné rohože je cca 5mm, vrchní okraj chráničky pro čidlo musí být max. do výšky topného kabelu.
Rekonstrukce - starý beton zapuštění spojek
Zafrézovat se musí i spojky.
Rekonstrukce - starý beton TR1S
Položená rohož TR1S, nalevo je vidět teplotní čidlo.

Vyhřívání venkovních ploch:

Ochrana venkovní plochy Žďár nad Sázavou
Jedná se o lokální ochranu venkovní plochy v oblasti vstupní brány. Použita rohož HMO 12,8/4500W, automatický regulátor ETO2 4550 a dvojice čidel ETOG 55/10.
Ochrana venkovní plochy Žďár nad Sázavou
Ochrana odtokového kanálku před zamrznutím. Použit kabel TO2S, spínáno společně s hlavním systémem.
Ochrana venkovní plochy Žďár nad Sázavou
Jedno ze dvou vlhkostně teplotních čidel ETOG 55/10 k regulátoru ETO2 4550. Čidlo je umístěno v horní části vyhřívané plochy a musí být vodorovně - nutno kontrolovat, plochy bývají lehce ve spádu.
Vyhřívání vjezdu v akci
Použity dva pásy topných rohoží HMO
Pokládka topné rohože HMO pod zámkovou dlažbu.
Na zhutnělý štěrk frakce 16-32 se položí geotextilie 300-500g/m2. Na základní vrstvu kladečského podsypu frakce 4-8 se položí rohož a zakryje. Podsyp nesmí obsahovat ostré kamínky.
Rohož HML pod zámkovou dlažbou.
Detail rohože HML v kladecím podsypu pod zámkovou dlažbou 8 cm.
Pokládka topné rohože HMO do betonu.
Topná rohož HMO je připevněna na betonářských sítích, vyzdvižených cca do prostředka budoucí 15cm silné desky. Kabely k čidlům ETOG jsou taženy v kopoflexech 300 a budoucí místo pro čidlo je určeno EPS kostkou, kterou kabel k čidlu prochází. Toto řešení nám umožní po vybetonování desky čidlo zatáhnout zpět a osadit ho do roviny v úrovni povrchu desky.
Detail HMO na karisíti.
Detail instalace rohože HMO na betonářské síti.
Příprava pro umístění čidla ETOG v betonové ploše.
Po vybetonování plochy vyjmeme EPS ucpávku a vznikne nám prostor pro volnou manipulaci s čidlem ETOG. Zde se jedná o svažitý nájezd do garáže. povrch čidla tedy nemůže být v rovině s betonem, ale musí být ve vodováze aby se na něm držela voda. Volné umístění přívodů v kopoflexech nám umožní při instalaci zatáhnout čilo na svoje místo.
Umístění ETOG ve svažité zámkové dlažbě.
Vlhkostně-teplotní čidlo ETOG je umíštěno tak, jak to má být. Vodorovně znivelováno oproti svažitému povrchu zámkové dlažby.
Pokládka geotextilie pod rohož HMO.
Geotextilie je položena na zhutnělou vrstvu podsypu 4-8.
Pokládka Rohože HMO do oblouku.
Rohož HMO lze částečně ohnout do oblouku, naříznutím nosné síťoviny zajistíme rovinu. Je nutno dát pozor, aby rozteče kabelů na vnitřní části oblouku nepřekročily minimální povolené - zde 5 cm. 
Rozteč obou rohoží ( na středy) je po celé délce konstantní a zde odpovídá rozvoru osobního automobilu 150cm.
Zakrytá rohož HML
Rohož se zasype kladečskou vrstvou kameniva frakce 4-8.
Vyhřívání balkonu.
Použit kabel pro venkovní plochy 30W/m , instalovaný výkon 250W/m. Dlažba bude bezprostředně nad kabely ve flexibilním lepidle. Regulace ETR2 s teplotně-vlhkostním čidlem ETOG.
Temperace pojezdové kolejnice vjezdové brány.
Topný kabel se zvýšeným výkonem (20W/m) veden vždy dvojitě v betonu po obou stranách kolejnice a jednou přímo v kolejnici.
Instalace kabelu TO2H pod zamkovou dlažbu
Kabel TOH na geotextilii, fixovaný distančními lištami.
Instalace kabelu TO2H do betonu.
Kabel TO2H + čidlo ETOG před betonáží.

Ostatní aplikace topných kabelů:

Vysoušení zdi topnou rohoží
Kamenná vnější zeď objektu způsobovala permanentní vlhkost s tvorbou plísní. Po instalaci rohože vlhkost zcela zmizela.
Temperace schodů.
Dodatečná temperace schodnic tenkým topným okruhem.

Elektroinstalace srubů:

Srub Litoměřicko
Srub Praha západ
Srub Karlovarsko
Vyfrézovaný montážní otvor pro elektroinstalační krabici.
Vyfrézovaný otvor pro sdruženou elektroinstalační krabici.
ABB Time datová a TV zásuvka
ABB Time vypínače v dvojrámečku.
ABB Time zásuvka samostatná.
ABB Time zásuvky s přepěťovou ochranou.
OCD4 plus GIRA vypínač.
Hranatá verze termostatu OCD4 v kompatibilním dvojrámečku se spínačem GIRA.
OCD 4 hranaté + GYRA samostatně
Termostat OCD4.
Zaoblená verze termostatu OCD4 ve vlastním rámečku.
Klávesnice TEXECOM ELITE.
Klávesnice zabezpečovacího systému.
Designový konvektor ADAX NEO.
hlavni-rozvadec.jpg
Rozvaděč. (info)
Rozvaděč.
Legrand IP 55 plexo venkovní dvojzásuvka.
Legrand IP 55 plexo venkovní trojzásuvka.
Kamera Vivotek IP8361
Legrand Galea Life Pearl vypínače v trojrámečku
Legrand Galea Life Pearl vypínače v dvojrámečku
Legrand Galea Life Pearl zasuvky v pětirámečku
Uprostřed zásuvka s přepěťovou ochranou třídy D, dále datová a sdružená TV/SAT zásuvka.
Legrand Galea Life Pearl zásuvky v dvojrámečku
Domácí telefon Legrand/bticino vnitřní jednotka
Domácí telefon Legrand/bticino venkovní jednotka
ABB Time starostříbrná
ABB Time starostříbrná
ABB Time starostříbrná

Elektroinstalace sendvičové dřevostavby:

Dřevostavba pohled.
instalační krabice LD1
Nalevo krabice pro instalaci termostatu podlahového vytápění
Termostat OTD2 plus vypínače ABB Tango.
Trojrámeček ABB Tango zasuvky plus TV.
rozvadec-zakryty.jpg
Rozvaděč. (info)
Rozvaděč.
rozvadec-zavrena-dvirka.jpg
Rozvaděč. (info)
Rozvaděč.

Elektroinstalace klasické zděné novostavby :

Novostavba pohled.
Čtyřkombinace KU68 zasuvky + TV + data
Čtyřkombinace zasuvky + TV + data s přístroji Schneider Unica
Schneider Unica Quadro Titanium osazeno
Vypínač Schneider Unica.
Vypínače Schneider Unica pro dvojrámeček.
Schneider Unica Quadro Titanium vypínače osazeno
Schneider Unica Quadro Titanium vypínače koupelna
Schneider Unica Quadro Titanium koupelna zásuvky
Schneider Unica Quadro Titanium zásuvky dvojrámeček
Schneider Unica Quadro Titanium TV a DAT trojkombinace
Příprava pro termostat podlahového vytápění.
Schneider Unica Quadro Titanium vypínač a termostat OTD2
Silový a datový rozvaděč otevřený.
Silový a datový rozvaděč zavřený.