Skladby podlah pro elektrické topení


.

Hlavní vytápění rohoží HM pod dlažbou
Použita dvoužilová topná rohož HM 100W/m² nebo 150W/m² dle požadavku aplikace. 
Umístění těsně pod dlažbou urychluje náběh topení, vrstva anhydritu nebo betonu zajištuje akumulaci potřebnou pro překlenutí blokování HDO. Vzhledem k celkové vrstvě min. 20 cm se hodí pro celkové rekonstrukce nebo nové systémy.
Hlavní vytápění rohoží TR1S pod dlažbou
Stejné provedení jako s předešlý případ s rohoží HM. Rohož TR1S je jednožilová a vyrábí se v provedení pouze 160W/m².
Hlavní vytápění tenkým kabelem pod dlažbou
Jedná se o aplikaci tenkého (Ø 5 mm) kabelu pod dlažbou. Technicky podobné jako předešlé dvě aplikace s topnými rohožemi. Rozdíl je v možnosti variability instalovaného výkonu a dokonalého pokrytí celé plochy v členitých místnostech. Nevýhodou je potom náročnější - tedy nákladnější montáž.
Hlavní vytápění kabel TO2S v betonu na karisíti.
Kabel je uložen ve spodní části akumulační vrstvy betonu. Použit kabel TO2S nebo TO2L dle požadavku aplikace. Je připevněn k betonářské síti, která se podloží a deska se betonuje v jedné celistvé vrstvě. 
Výhodou tohoto postupu je jediná betonáž, nevýhodou je zvýšená možnost poškození kabelů při betonáži. 
Postup se nehodí pro podlahy z anhydritu. Pro celkové rekonstrukce a nové systémy. Dlažba jako finální  
krytina není v tomto případě nutná.
Hlavní vytápění kabel TO2S - dvojí betonáž.
Kabel je mezi první a druhou vrstvou betonu. Použit kabel TO2S nebo TO2L dle požadavku aplikace. Po provedení první betonáže se kabel pomocí montážních pásků Grufast fixuje a následně se přebetonuje druhou vrstvou. Výhodou tohoto postupu je zvýšená ochrana proti mechanickému poškození při betonáži. 
Nevýhodou časová náročnost. 
Postup se nehodí pro podlahy z anhydritu. Pro celkové rekonstrukce a nové systémy. Dlažba jako finální  
krytina není ani v tomto případě nutná.
Hlavní vytápění kabel TO2S - T02L v Anhydritu
Kabel TO2S - TO2L dle požadavku aplikace je položen na separační folii a zalit samonivelační Anhydritovou vrstvou. Jednoduché a moderní řešení. Finální krytina je na výběru stavebníka za dodržení pravidel pro podlahové vytápění. Kabel je fixován v montážních páscích Grufast a následně ještě přelepen lepící páskou, aby nedošli k vyplavání kabelu po zalití. Separační vrstva musí tvořit vanu, aby Anhydrit nezatekl a nedošlo ke zvednutí EPS izolace.
Rekonstrukce s min. navýšením rohož HM + dlažba.
Použita rohož HM zalitá flexibilní nivelací. Dlažba se pokládá na flexi lepidlo. Jako tepelná izolace použity cemento - XPS desky F-Board tl. 6 - 10 mm. Celkové navýšení max. 3 cm. Dlažba není podmínkou za dodržení podmínek pro ostatní krytiny. Alternativně pod plovoucí podlahu lze použít hliníkovou rohož HML.
Rekonstrukce s min. navýšením Cetris + rohož HML + plovoucí podlaha
Použita cemento - dřevotřísková deska Cetris, na které je tenká kročejová izolace a hliníková rohož HML 80W/m² pod plovoucí podlahy - suchá montáž. Umístění kročejové izolace je na zvážení podlaháře. 
Dává se pod nebo nad rohož HML. Jako kročejovou izolaci možno použít například Selitflex Thermo.
Hlavní vytápění rohoží HML + plovoucí podlaha
Rohož HML instalována na vrstvě anhydrit / beton. Vrstva zajišťuje dostatečnou akumulaci. Vzhledem k menšímu výkonu HML (80W/m²) doba nahřátí systému delší. Výhodou je suchá montáž.
Ochrana venkovní plochy - kabel v betonu
Použit kabel / rohož pro venkovní plochy v betonové desce. Instalovaný výkon 300 - 350 W/m². 
Regulace pomocí vlhkostně - teplotního regulátoru.
Celkový pohled kabel TO2S + 2x vrstva betonu
Celkový pohled kabel TO2S + karisíť
Celkový pohled topná rohož - anhydrit / beton akumulace